- - - - - - - -
Arif Saltuk Ltd Co. English -
Arif Saltuk Ltd. Products Services Contact Hakkimizda Home -
Aksesuarlar
Standart Aksesuvarlar
Viskozimetreler / Reometreler Opsiyonlar
Adaptörü
Isı Kontrolu
Termosel Sistemi
TC-102 (Su Banyosu)
TC-202 (Su Banyosu)
TC-502 (Su Banyosu)
TC-602 (Su Banyosu)
TC-112P (Su Banyosu/Nişasta Uygulaması)
Banyosu Aksesuvarlar
TC-351 Soğutucu
Brookfield
Aksesuarlar > Temperature Control > TC-112P (Su Banyosu/Nişasta Uygulaması)

TC-112P (Su Banyosu/Nişasta Uygulaması)

TC-112P  

Model TC-112P Su Banyosu, nişasta sanayisinin şartlarından olan çok hızlı soğutma kapasitesine sahiptir ve nümunenin kaynama noktasından oda ısısına birkaç dakika içersinde hızla soğutulması için tasarlanmıştır.

TC-602 Isı Kontrollu Banyo tüm Brookfield Viskozimetreler veya Reometrelerle kullanılır, küçük alan kaplamasına karşılık çok kullanışlı ve güçlü bir su banyosudur ve ya dijital kontrol (TC-602D) veya programlanabilir kontrol (TC-602P) ile gelir. Nasıl seçebilirsiniz?

BROOKFIELD'İN NİŞASTA VİSKOZİTESİ ÖLÇÜM SİSTEMİ

Bu sistem bir standart RVDVII+ Pro Viskozimetre (veya RVDV-III Ultra Reometre) beraberinde bir Small Sample Adapter (SSA) aksesuvarı ve bir de özel TC112P İki adet soğutma helezonu içeren Sirkülasyon Su Banyosundan ibarettir. Su banyosu “Şehir” suyunu kullanarak soğutma yaparken bir solenoid valf ile kontrol sağlar.

Test prosedürüne göre ilk nişasta nümunesinin SSA Small Sample Adaptörünün nümune kabına verilmesinden önce banyo ısısı 90-95°C aralığına göre ayarlanır. Viskozimetre çalıştırılır ve nişasta ölçümüne sürekli olarak bakmaya başlar. TC112P'nin Programlanabilir kontrolunu kullanarak, 40-45°C aralığında kalmak üzere soğutma devresinin süresini önceden belirleyen kullanıcı programlamaya bu zaman bilgisini girer.. Banyodaki iki soğutma helezonundan büyük olanı devreye girerek banyo rezervuarını en yüksek nokta olan (90-95°C) aralığından daha düşük ısılara tahminen 2.5 dakikalık bir süre içersinde indirir. Ne zaman ki banyo ısısı düşük ısılar seviyesine iner, ozaman, büyük soğutma helezonu devre dışı kalarak (büyük ısı salgılamalarına meydan vermemek amacıyla) devreye küçük soğutma helezonu girer. Bütün bu işlemler sırasında (pişme, jelifikasyon, soğuma, stabilizasyon dönemlerinde) viskozimetre nişasta nümunesinin viskozitesini ölçmeye ve kaydetmeye devam eder. Brookfield'in Rheocalc Yazılımı veri derleme ve bilgi toplama işlemlerini çok kolaylaştırır ve hem sanal nişasta "eğrisi" olarak hem de rakkamsal veri tablosu olarak sonuçları verir.

[Proses] [Laboratuvar] [Aksesuvarlar] [Bilgisayar Yazılımları]
-
-