- - - - - - - -
Arif Saltuk Ltd Co. English -
Arif Saltuk Ltd. Products Services Contact Hakkimizda Home -
Aksesuarlar
Bilgisayar Yazılımları
Rheocalc
Capcalc
Wingather
EZ-Yield
Rheovision
Texture Pro
DV Loader
Rheo Loader
Brookfield

Rheocalc

rheocalc

En güçlü doğruluk, güvenirlilik ve çalışma verimi için en geniş uygulama olanağı yaratan yazılımımız olan Rheocalc I kullanın. Rheocalc veri analizi yapar, testlerin karşılaştırılması amacıyla grafikler geliştirir, matematik modelleri uygular, vs

 

ÖZELLİKLERİ VE YARARLARI

 • YENİ Altı dilde mevcuttur (İngilizce, İspanyolca, Çince, Japonca, Almanca ve Fransızca)
 • YENİ Tipik viskozite ölçümleri için Test Sihirbazı
 • Ana ekran, çabukça tek nokta viskozite belirlenmesine olanak sağlar
 • Otomatik programlama kontrolu ve güçlü yazılım dili sayesinde çok basamaklı testlerin düzenlenmesi mümkündür
 • Veri derleme işlemini otomatik hale getirir
 • Veri kaydetme sırasında kullanıcı / operatör hatalarına meydan bırakmaz
 • Kolay okunabilir grafikler üzerinde anında oluşan viskozite akım eğrileri (reogramlar) sağlar
 • Her bir deneyin kalıcı ve kayıtlanmış bilgileri  
 • Sınırsız veri değeri derleme olanağı
 • CGS veya SI data birimleri kullanabilir (cP veya mPa·s)
 • Karşılaştırma veri setleri klavyeden girilebilir
 • Paradox™ veritabanı formatında saklanmış veriler; MS-Excel™ dosyasına export (gönderilir) yapılabilir ve şu formatlarda mümkündür, HTML, Virgülle Ayrılmış Değerler (CSV), ve Zengin Tekst Formatında (RTF)
 • Aynı grafikte 5 veri setini birden gösterebilir
 • Gösterilebilinen veriler: % Tork, RPM (Devir/Dakika), Viskozite, Kesme Oranı, Kesme Gücü, Isı, Zaman
 • Sünme Gücü (Yield Stress) Hesaplamalar (Bingham Plastik, Casson, Çukulata Casson), Güç Kanunu Kıvamlama Endeksi Hesaplamaları (Power Law Consistency Index Calculations), Pasta ve macun Analizleri mümkündür
 • Opsiyonel Brookfield TC Serisi Programramlanabilir Banyo veya Termosel™ ve Programlanabilir Kontrol Mekanizması alınırsa nümunelerin tam ısı kontrolu sağlanabilir
 • Seçilen spindılın ölçüm kapsamı rakkamsal olarak ekranda görülebilir.
 • Hat-Üstü yardım sistemi vardır

*Listelenmiş olan Özellikler & Yararları 3.1 versiyonu ve sonrakiler için geçerli olup, daha önceki versiyonlar bütün listedeki özellikleri taşımayabilirler.

VERİ DERLEME ÖZELLİKLERİ

 • YENİ Test sihirbazı sayesinde test kayıtları daha da kolaydır
 • YENİ Tek veya birkaç olayın oluşmasını bekleme özelliği
 • Reometre nin yalnız başına veri derleme yeteneğinden yararlanılır
 • Güçlü yazılım dili sayesinde basitten karmaşığa her türlü veri derleme programlarına açıktır
 • Reometrenin komple hız/kesme oranı kontroluna sahiptir
 • Nümunenin komple ısı kontrolunu saşlar (opsiyonel ısı kontrol mekanizması sayesinde)
 • Değişken veri derleme zaman aralıkları
 • Program yürütülürken veri saklama olanağı
 • Tekrarlanması gereken işler için dönüşmeli fonksiyonları vardır
 • Olayları izleyerek otomatik olarak verilerin analizleri, saklanmaları ve grafik çizimleri testlerin sonunda mümkündür.

BİLGİSAYAR ŞARTLARI

 • Pentium PC, 500 mHz (daha hızlısı tavsiye olunur)
 • MS-Windows NT, 2000, XP
 • VGA/SVGA grafikleri
 • Reometre için RS-232 port; opsiyonel olarak ikinci bir port ısı kontrolu için gereklidir
 • Paralel port/USB yazıcı için

 

[Proses] [Laboratuvar] [Aksesuvarlar] [Bilgisayar Yazılımları]

İLGİLİ BAŞLIKLAR

Usage Guide
 
DVLoader
 
RheoLoader
 
DV-II+
 
Programmable DV-II+
 
DV-II+ PRO
 
DV-III Ultra
 
 
Downloads
 
 
 
-